Co to są alimenty?

Obowiązek alimentacyjny to konieczność odprowadzania środków na utrzymanie, ale również środków wychowania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie tych kosztów. Nie świadczy to jednak o tym, że obowiązek ten może być spełniany jedynie w formie gotówkowej. Spełnianie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze pełnoletnie i jest w stanie samodzielnie się utrzymać może dotyczyć także, całościowo lub częściowo, na własnych staraniach o jego utrzymanie i wychowanie.

 
Alimenty - Adwokat Białystok

Zobowiązanie alimentacyjne

– obowiązek zaspokajania bieżących potrzeb uprawnionego w postaci: pożywienia, ubrania, mieszkania, opału, niezbędnych przedmiotów umożliwiających przebywanie w danym środowisku, itd.
– środki wychowania: starania o zdrowie uprawnionego, rozwój fizyczny i umysłowy, jak też stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia.

Kto może złożyć pozew o alimenty?

Z powództwem o alimenty może wystąpić:

  • uprawniony
  • opiekun w imieniu uprawnionego
  • prokurator

 
Alimenty - Adwokat Białystok

Pozew alimentacyjny może być złożony w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego może być spełniane zarówno w postaci świadczeń dobrowolnych, jak również określonego na podstawie postępowania sądowego.