Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina prawa, która obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki cywilnoprawne między podmiotami prawa prywatnego (osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, które na mocy ustaw posiadają zdolność prawną), a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, w skład których wchodzą uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

 
Prawo cywilne adwokat Białystok

 
W tradycyjnym prawie cywilnym wyodrębnić możemy:

  • część ogólną – dotyczącą zasad wspólnych całemu prawu cywilnemu
  • prawo rzeczowe – odnoszące się do rzeczy
  • prawo zobowiązań – zawierające normy prawa majątkowego o charakterze względnym
  • prawo spadkowe – zawierające normy prawne dotyczące przejścia majątku po zmarłym na inne podmioty prawa
  • prawo rodzinne – reguluje stosunki prawnorodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny

Oprócz tego istnieje wiele węższych gałęzi prawa, które zazwyczaj łączą cywilnoprawną i administracyjną metodę regulacji.

 
Adwokat Białystok - Kancelaria Adwokacka Białystok