Prawo karne

Prawo karne

Procedura w postępowniu karnym jest inna w wielu aspektach od pozostałych procedur, w tym w zakresie wyróżniamy postępowania – postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze. Biorąc pod uwagę znaczenie i wagę czynności oraz przedstawianych oświadczeń w sprawach karnych istotne jest, aby od początkowego postępowania, czyli postępowania przygotowawczego mieć pełną wiedzę o przysługujących prawach i obowiązkach w toku postępowania oraz zapewnić sobie profesjonalną pomoc prawną adwokata.

 
Prawo karne adwokat Białystok

 
Oferujemy następującą pomoc prawną w ramach prawa karnego:

  • pomoc prawną osobie zatrzymanej,
  • obronę w sprawach karnych dotyczących m.in. posiadania narkotyków lub obrotu narkotykami, przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, przestępczości zorganizowanej, przestępstw przeciwko mieniu,
  • pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym – np. ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary, odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny,
  • reprezentację osób pokrzywdzonych m.in. w sprawach o przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, występowanie w roli oskarżyciela.
  •  
    Adwokat Białystok - Kancelaria Adwokacka Białystok